STICHTING

SPAVO FONDS

Het Bestuur van de Stichting Spavo Fonds bestaat uit vijf (onafhankelijke) bestuursleden, waarvan 1 bestuurslid is benoemd op voordracht van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Spavo. De bestuurders ontvangen geen beloning


Het bestuur behandelt de aanvragen discreet.


Het bestuur van Stichting Spavo Fonds wordt gevormd door:Joop Atsma|voorzitter

Arjen van der Meer|secretaris

Klaas Helfrich|penningmeester

Bernard Baron

Johan Mulder

Thea Neijenhuis|secretariaat

(placeholder)
(placeholder)