Financiële verantwoording

Hier wordt jaarlijks een actueel publicatie rapport opgenomen aan de hand van de jaarrekening die inzicht geeft in de financiële stukken van de Stichting Spavo Fonds.


Het rapport wordt opgesteld onder verantwoording van een externe accountant.


Jaarrekening 2021


Jaarrekening 2020


Jaarrekening 2019


Jaarrekening 2018


Jaarrekening 2017


Jaarrekening 2016


Jaarrekening 2015


Jaarrekening 2014


RSIN/fiscaal nummer ANBI 852993857

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)