STICHTING

SPAVO FONDS

De basis van dit fonds wordt gevormd door de afkoopsom van de Spaar en Voorschotbank. Stichting Spavo Fonds doneert gelden aan projecten die bijdragen aan een (duurzame) verbetering van het woon- en leefklimaat in het dorp Surhuisterveen en haar omgeving.

Stichting Spavo Fonds is een initiatief van de Vereniging Spavo en is een onafhankelijke stichting. Om het onafhankelijke en maatschappelijke karakter te benadrukken is de stichting in het bezit van de ANBI status.


Een bijdrage aanvragen?

Kent u mensen met deze initiatieven? Of bent u zelf actief bezig met een activiteit op dit vlak? Controleer bij de randvoorwaarden of uw project in aanmerking komt. Zo ja, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat. Maandelijks beoordeelt het Bestuur van de Stichting Spavo Fonds de aanvragen en kijkt welke projecten in aanmerking komen voor een donatie.


Heeft u vragen?

Stuur uw vraag via onderstaand formulier naar het secretariaat


(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)