STICHTING

SPAVO FONDS

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Stichting Spavo Fonds van groot belang. Wij houden ons aan de privacywet.Dit betekent, dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik. Hieronder treft u puntsgewijs aan wat door Stichting Spavo Fonds zelf aan gegevens wordt verwerkt en hoe wordt omgegaan met die informatie.


Contactformulier

Met het contactformulier elders op deze website kunt u vragen stellen of een terugbel verzoek achterlaten. Voor het contact gebruiken wij het ter beschikking gestelde e-mailadres of telefoonnummer, alsmede de NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze gegevens bewaren wij tot we er zeker van zijn, dat u tevreden bent met onze reactie met een termijn van 6 maanden aansluitend hierop. Zo kan gemakkelijk worden gerefereerd aan een eerdere vraag en of contactmoment.


Gegevens voor het aanvragen van subsidie

Voor het aanvragen van subsidie vragen wij om toezending van specifieke gegevens. Deze

gegevens zijn nodig voor het inhoudelijk toetsen van uw aanvraag en het nemen van een besluit. Deze door u ter beschikking gestelde gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur van Stichting Spavo Fonds en zullen onder geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden. Relevante gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag worden opgeslagen in een (historisch) archief, dit archief is uitsluitend benaderbaar door het bestuur en het secretariaat.


Met het doen van een aanvraag stemt de aanvrager in met het gebruik van de

verstrekte gegevens conform het in deze verklaring omschreven gebruik. Tevens wordt na toezegging van een subsidie de naam van de gesponsorde, conform ANBI-voorschrift,

vermeld op de website van Stichting Spavo Fonds. Met het doen van een aanvraag geeft de aanvrager toestemming voor deze vermelding.


Secretariaat

Het secretariaat werkt in opdracht van het bestuur en voert het beheer over de inkomende- en uitgaande mail, vergaderstukken, correspondentie, subsidie-aanvragen en archief. Met het secretariaat is een contract afgesloten waarbij een geheimhoudings- clausule is opgenomen. Tevens is met het secretariaat een verwerkingsovereenkomst afgesloten.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Uw persoonsgegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of

instellingen doorgegeven, met uitzondering van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op last van politie en/of rechtelijke instantie).


Beveiling

De gegevens die wij verzamelen worden op een beveiligde plek opgeslagen en zijn voor derden niet benaderbaar, niet anders dan dat er op criminele manier toegang wordt verschaft (in geval van hacken). Er wordt op alle mogelijke manieren getracht om de beveiliging van de systemen upto-date te houden om data-lekken in iedere vorm (fysiek en digitaal) te voorkomen.


Vragen en inzage

Indien u naar aanleiding van deze verklaring vragen hebt kunt u contact opnemen via het

contactformulier op de website.versie mei 2018

(placeholder)
(placeholder)